Dây vá ngoài trời

optical patch cord, armoured fiber optic cable, fiber optic patch cables.