Cáp sợi ngoài trời

Dây cáp quang ngoài trời, cáp quang không thấm nước, dây cáp quang.