Cáp cơ sở

cáp điện cách điện, cáp tín hiệu số, high speed cable.